מיתוג מחדש לעיר חריש- חממה עירונית. נקודת המוצא בבניית שפה גרפית זו הינה בצורת החממה שמתקשרת ומשדרת את זהות העיר ב־2 אופנים: כסמל להגנה, ביטחון ונועם מצד אחד, אך גם כאפשרות לצמיחה, התקדמות ושגשוג.

בשלב‭ ‬מוקדם‭ ‬הבנו‭ ‬כי‭ ‬החממה‭, ‬אותו‭ ‬גוף‭ ‬הנדסי‭ ‬העומד‭ ‬במרכז האסטרטגיה‭ ‬המותגית‭ ‬של‭ ‬העיר‭ ‬חריש‭ ‬‮—‬‭ ‬דומה‭ ‬במבנהו‭ ‬הבסיסי לאות‭ ‬ח׳, ‬הראשונה‭ ‬במילה חריש‭ .‬כדי‭ ‬להעצים‭ ‬דימיון‭ ‬זה‭ ‬ביצענו הפשטה‭ ‬צורנית‭ ‬של‭ ‬החממה‭ ‬ובנינו‭ ‬אותה‭ ‬מקו‭ ‬מתאר‭ ‬כחול‭ ‬בלבד‭.‬ אחרי שפישטנו לכדי צורת בסיס זו, פירקנו אותה למקטעי צבע. וכך יצרנו את הלוגו. מצד‭ ‬אחד‭ ‬‮—‬‭ ‬הסמל‭ ‬זורם‭ ,‬תמיד‭ ‬בתנועה זאת‭ ‬הודות‭ ‬לקווים‭ ‬המעוגלים‭ ‬המשנים‭ ‬צבעם. ‬מצד‭ ‬שני‭ ‬‮—‬‭ ‬הסמל ‬יציב, ‬בקומפוזיציה‭ ‬מרכזית‭ ‬ובעל‭ ‬נוכחות‭ ‬חזקה‭.‬

חריש

פיתוח גופן ייחודי - ‬פונט‭ ‬״חריש‭ ‬סנס״‭.‬

בשלב‭ ‬מוקדם‭ ‬הבנו‭ ‬כי‭ ‬החממה‭, ‬אותו‭ ‬גוף‭ ‬הנדסי‭ ‬העומד‭ ‬במרכז האסטרטגיה‭ ‬המותגית‭ ‬של‭ ‬העיר‭ ‬חריש‭ ‬‮—‬‭ ‬דומה‭ ‬במבנהו‭ ‬הבסיסי לאות‭ ‬ח׳, ‬הראשונה‭ ‬במילה חריש‭ .‬כדי‭ ‬להעצים‭ ‬דימיון‭ ‬זה‭ ‬ביצענו הפשטה‭ ‬צורנית‭ ‬של‭ ‬החממה‭ ‬ובנינו‭ ‬אותה‭ ‬מקו‭ ‬מתאר‭ ‬כחול‭ ‬בלבד‭.‬ אחרי שפישטנו לכדי צורת בסיס זו, פירקנו אותה למקטעי צבע. וכך יצרנו את הלוגו. מצד‭ ‬אחד‭ ‬‮—‬‭ ‬הסמל‭ ‬זורם‭ ,‬תמיד‭ ‬בתנועה זאת‭ ‬הודות‭ ‬לקווים‭ ‬המעוגלים‭ ‬המשנים‭ ‬צבעם. ‬מצד‭ ‬שני‭ ‬‮—‬‭ ‬הסמל ‬יציב, ‬בקומפוזיציה‭ ‬מרכזית‭ ‬ובעל‭ ‬נוכחות‭ ‬חזקה‭.‬

בשלב‭ ‬מוקדם‭ ‬הבנו‭ ‬כי‭ ‬החממה‭, ‬אותו‭ ‬גוף‭ ‬הנדסי‭ ‬העומד‭ ‬במרכז האסטרטגיה‭ ‬המותגית‭ ‬של‭ ‬העיר‭ ‬חריש‭ ‬‮—‬‭ ‬דומה‭ ‬במבנהו‭ ‬הבסיסי לאות‭ ‬ח׳, ‬הראשונה‭ ‬במילה חריש‭ .‬כדי‭ ‬להעצים‭ ‬דימיון‭ ‬זה‭ ‬ביצענו הפשטה‭ ‬צורנית‭ ‬של‭ ‬החממה‭ ‬ובנינו‭ ‬אותה‭ ‬מקו‭ ‬מתאר‭ ‬כחול‭ ‬בלבד‭.‬ אחרי שפישטנו לכדי צורת בסיס זו, פירקנו אותה למקטעי צבע. וכך יצרנו את הלוגו. מצד‭ ‬אחד‭ ‬‮—‬‭ ‬הסמל‭ ‬זורם‭ ,‬תמיד‭ ‬בתנועה זאת‭ ‬הודות‭ ‬לקווים‭ ‬המעוגלים‭ ‬המשנים‭ ‬צבעם. ‬מצד‭ ‬שני‭ ‬‮—‬‭ ‬הסמל ‬יציב, ‬בקומפוזיציה‭ ‬מרכזית‭ ‬ובעל‭ ‬נוכחות‭ ‬חזקה‭.‬