VERSTILL - וורסטיל

ורסטיל חוברת למותגי המשקאות הגדולים ובאמצעות פתרון טכנולוגי מאיצה את זמן יישון המשקה ויחד הם יוצרים יצירה חדשה יפיפייה, או כמו שאומרים אצלםLet’s make something beautiful together . המהות של החברה מתבטאת בחיבורים וביצירה המשותפת עם הלקוחות – ערכים אלה הם שהובילו את השפה והאסטרטגיה.

VERSTILL – וורסטיל

VERSTILL - וורסטיל

אותיות הלוגו עוצבו בצורה המגלמת את החיבורים האלה לתוכם וזיקקו תחושה טכנולוגית עתידנית. השפה הנובעת מהלוגו מציגה את נקודות החיבור ואת הדמויות והאנשים המעורבים בכל נקודה בתהליך. השפה הצילומית אותנטית ובגובה העיניים ומביאה לקדמת הבמה את היוצרים בסביבה הטבעית שלהם.

אותיות הלוגו עוצבו בצורה המגלמת את החיבורים האלה לתוכם וזיקקו תחושה טכנולוגית עתידנית. השפה הנובעת מהלוגו מציגה את נקודות החיבור ואת הדמויות והאנשים המעורבים בכל נקודה בתהליך. השפה הצילומית אותנטית ובגובה העיניים ומביאה לקדמת הבמה את היוצרים בסביבה הטבעית שלהם.